LOUIS CKM-OSS HOME
CKM de Stolp
CKM Oss

De Stolp is een stichting voor de wijken Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel in Oss met als doel de leefbaarheid van deze wijken te continueren cq te verbeteren.

Diverse activiteiten worden uitgevoerd om dit doel te bereiken: 
Zo zijn er 5 of 6 keer per jaar bijeenkomsten met buurtverenigingen, waar ideeën worden uitgewisseld om de gemeenschappelijke belangen van onze wijkbewoners te behartigen.

Door deze bijeenkomsten stimuleert de wijkstichting sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen.Activiteiten organiseren kost geld. Daarom stelt de wijkstichting subsidie ter beschikking. Tevens stelt de stichting faciliteiten ter beschikking zoals vergaderruimte, partybenodigdheden en eventueel hulp van professionals.

Vanuit de wijkstichting worden jaarlijks wijkgerichte activiteiten georganiseerd voor de gehele wijk, zoals een fiets/wandeltocht,  Lampionnenoptocht, Sinterklaas, kerst/nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers etc.

Er is een nauwe samenwerking met de wijkraad en overige instanties om de gemeenschappelijke belangen van de wijkbewoners te behartigen. Diverse keren per jaar wordt er een nieuwsbrief gemaakt en verzonden naar belangstellenden via de mail. Wanneer u hiervoor interesse hebt kunt u dit aan onderstaand e-mail adres doorgeven. 

 

De wijkraad heeft ook als doel de leefbaarheid te vergroten. Zij zijn een adviesorgaan van de gemeente voor aanpassingen of problemen in de wijken. Voor bijzonderheden zie de website :
www.wijkraadckm.nl  

U kunt ons bereiken door een van de bestuursleden te bellen
of per e-mail: infodestolp@ckm-oss.nl

 

Activiteiten
08-09-2024   
Rommelmarkt

07-11-2024   
Lampionnenoptocht

24-11-2024   
Sinterklaas

14-12-2024   
Kerstbingo

20-12-2024   
40 jarig bestaan Wijkstichting De Stolp

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alles wat er je buurt gebeurt, schrijf je dan HIER in voor de nieuwsbrief!

13-03-2024 Wijkkrant CKM Maart 2024
21-12-2021 Nieuwsbrief 9e jaargang nr 2
21-10-2021 Nieuwsbrief 9e jaargang nr.1
23-12-2020 Nieuwsbrief 8e jaargang nr. 2
11-05-2020 Nieuwsbrief 8e jaargang nr. 1
23-12-2019 Nieuwsbrief 7e jaargang nr. 3
21-10-2019 Nieuwsbrief 7e jaargang nr. 2
28-06-2019 Nieuwsbrief 7e jaargang nr. 1